Kamus Swedia - Indonesia, Indonesia - Swedia

  Author Andre Moller, Ph.d
  No GM N/A
  ISBN 978-602-03-0358-1
  Price Rp 150.000
  Size 15 x 23
  Total Pages N/A
  Date Published 29 May, 2014
  Category Non Fiction: Reference and Dictionary

Sinopsis

Kamus Swedia-Indonesia || Indonesia Swedia ini disusun baik untuk orang Indonesia yang ingin mempelajari bahasa (dan kebudayaan) Swedia maupun untuk orang Swedia yang ingin mempelajari bahasa (dan kebudayaan) Indonesia. Kamus ini adalah kamus Swedia-Indonesia, Indonesia-Swedia satu-satunya yang pernah dicetak, dan diharapkan bisa mengisi ruang kosong yang sampai sekarang terdapat di antara kedua bahasa ini.Selain mengandung lema dalam jumlah besar yang dipilih berdasarkan kekerapan penggunaannya dalam bahasa Swedia dan bahasa Indonesia masa kini, kamus ini juga memberikan banyak contoh pemakaian, ungkapan dan idiom. Kamus Swedia-Indonesia, Indonesia Swedia ini juga memuat sejumlah kata dan frasa pendek, serta pengantar ringkas tentang tata bahasa dan cara melafalkan kedua abjad yang bersangkutan. Tujuannya hanya untuk membantu para pemakai, agar studi bahasa semakin lancar dan menyenangkan.

Detta svensk-indonesiska och indonesisk-svenska lexikon har författats både med hänsyn till indoneser som vill studera svenska (och svensk kultur) och till svenskar som vill studera indonesiska (och indonesisk kultur). Det är det första (och enda) lexikonet i sitt slag, och förhoppningen är att det ska kunna fylla det tomrum som fram till nu existerat mellan indonesiska och svenska.Förutom ett stort antal ingångsord som utvalts på grundval av deras användningsfrekvens i modern svenska och indonesiska, innehåller detta lexikon också många exempel och uttryck. Lexikonet har också kompletterats med en förteckning över vanliga ord och uttryck på indonesiska som den tillfällige besökaren i Indonesien kan ha nytta av, samt en introduktion till indonesisk grammatik.

Related Books