Gerald Zaltman

Gerald Zaltman

View all authors
Gerald Zaltman adalah Joseph C. Wilson Professor dalam bidang Administrati Perusahaan di Harvard Business School. Ia adalah penerima Irvin Award tahun 1989 yang dihadiahkan oleh American Marketing Association of Customer Research Fellows Award.
Recommended Books
Author - Gramedia Pustaka Utama